0513 - 65 34 44 Contactgegevens
Fietsbestelling controleren
Inloggen Nationale Fiets Projecten werknemer | werkgever | rijwielhandelaar

Het Nationale Fietsplan en de werkkostenregeling

U bevindt zich hier: Home > Het Nationale Fietsplan en de werkkostenregeling

Wat verandert er met de fietsregeling door de invoering van de werkkostenregeling? We hebben voor u een aantal veelvoorkomende vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Stel dan hier uw vraag.

De werkkostenregeling
Wat houdt de werkkostenregeling in?

De werkkostenregeling houdt in het kort in dat voor een 29-tal vergoedingen en verstrekkingen (waaronder de fietsregeling, personeelsuitjes, kerstpakketten, bedrijfsfitness etc.) alle fiscale regels gaan verdwijnen. Er is echter één algemene beperking; voor al deze vergoedingen en verstrekkingen is een ruimte van 1,2 procent van de totale loonsom beschikbaar. Over de eerste € 400.000,00 bedraagt het percentage 1,7 procent. Wanneer een werkgever boven de vrije ruimte uitkomt, moet er over het meerdere een naheffing van 80 procent worden afgedragen.

Wat betekent de werkkostenregeling voor de werkgever?

Dit betekent dat werkgevers moeten bijhouden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,2 procent (tot € 400.000,00 wordt een percentage van 1,7% gehanteerd) van de loonsom in de gaten moeten houden. Ook zal daarbij nagedacht moeten worden over de toekenning van de beschikbare ruimte aan het personeel. Maken ze daar een totaal bedrag van of gaan ze de beschikbare ruimte per individuele werknemer berekenen?

Wanneer gaat de werkkostenregeling in?

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd en hebben werkgevers de vrije keuze om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Per 1 januari 2015 is de WKR voor iedere werkgever in Nederland verplicht geworden.

Het Nationale Fietsplan en de werkkostenregeling
Houdt het Nationale Fietsplan nu op te bestaan?

Nee, zeker niet. Ook na invoering van de werkkostenregeling blijft de mogelijkheid voor een 'fiets van de zaak' bestaan. Echter, er zal dan wel door de werkgever goed moeten worden gekeken naar het beschikbare budget om geen naheffing te moeten betalen. Wanneer het WKR-budget niet toereikend is om een 'fiets van de zaak' aan te bieden maakt Nationale Fiets Projecten het mogelijk om op een innovatieve manier de fiets van de zaak buiten de nieuwe werkkostenregeling te houden.

Vergoedingen en verstrekkingen: wat houdt dat in?

Binnen het Nationale Fietsplan is het verstrekken van een fiets voor het woon-werkverkeer door de werkgever aan de werknemer verreweg de meest gebruikte methode. Dit houdt in dat de werkgever de fiets aanschaft en onmiddellijk in eigendom overdraagt aan de werknemer. Soms wordt er binnen het Nationale Fietsplan gekozen voor het vergoeden van de fiets, in dat geval wordt de fiets eerst door de werknemer aangeschaft en vervolgens door de werkgever vergoed.

In beide gevallen is het vervolgens het meest gebruikelijk dat de werknemer als tegenprestatie brutoloon of brutoloonbestanddelen voor de fiets inlevert; het zogenaamde uitruilen of verrekenen.

Hoe past de fiets in de werkkostenregeling?

Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets of elektrische scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen. De werkgever kan ook besluiten de huidige regels te blijven handhaven.

Nationale Fiets Projecten is fiscaal specialist op het gebied van de fiets binnen de WKR en adviseert en informeert u graag persoonlijk over de vele mogelijkheden. Daarnaast maakt NFP het mogelijk om op een innovatieve manier de fiets van de zaak buiten de nieuwe werkkostenregeling te houden. U maakt daarbij gebruik van de onbenutte reiskostenvergoeding.

Hoe kan ik omgaan met een beperkte forfaitaire ruimte?

Het kan natuurlijk zijn dat uw forfaitaire ruimte (vrije ruimte van 1,2 procent) niet voldoende is om voor meerdere medewerkers een fiets aan te schaffen. De aanschaf van een fiets kunt u wel blijven verrekenen met brutoloonbestanddelen. Nationale Fiets Projecten maakt het mogelijk om op een innovatieve manier de fiets van de zaak buiten de nieuwe Werkkostenregeling te houden. U maakt daarbij gebruik van de onbenutte reiskostenvergoeding van medewerkers.

Naast deze mogelijkheid bestaan er nog meer mogelijkheden om uw medewerkers een 'fiets van de zaak' te blijven aanbieden. Het Nationale Fietsplan wordt - ook binnen de WKR - volledig afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

Wat kan Nationale Fiets Projecten voor u betekenen binnen de WKR?

Nationale Fiets Projecten is fiscaal specialist op het gebied van de fiets binnen de WKR en adviseert en informeert u graag persoonlijk over de vele mogelijkheden.

- Meedenken over de op te stellen regels rondom de 'fiets van de zaak' binnen de WKR
- Vaststellen van het 'budget' voor de aanschaf van de fiets
- Duidelijke informatievoorziening naar uw medewerkers
- Helpdesk voor uw medewerkers
- Leveringsproces van de fiets
- Digitale afhandeling van zowel de bestelling van de fiets als de facturering
- Betrouwbare en bewezen partner

Bent u benieuwd naar de beste manier om binnen de WKR de fiets als aantrekkelijke optie in het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket te behouden? NFP kan u vroegtijdig informeren over hoe en wanneer u met het fietsplan de meest voordelige overstap naar de WKR kan maken. Neem hiervoor contactvia telefoonnummer (0513) 64 54 69 of stuur een e-mail naar info@nfp.nl.

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkkostenregeling?

Op www.werkkostenregeling-wkr.nl vindt u meer informatie over de werkkostenregeling. Wilt u meer informatie over welke mogelijkheden er zijn voor een fietsplan binnen uw organisatie? Of heeft u al een fietsplan (in eigen beheer) en wilt u dat Nationale Fiets Projecten met u meedenkt over hoe u het beste om kunt gaan met het fietsplan binnen de WKR? Vul dan het contactformulier in of bel met (0513) 64 54 69.


Optimaal aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden binnen de WKR?

Wanneer u van plan bent om meerdere secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden, dan kunt u gebruik maken van FiscFree®. FiscFree® is een unieke beheer- en besteltool voor werkgevers om binnen de WKR een optimaal pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden - via één loket - aan te bieden. Voor meer informatie over FiscFree®: www.fiscfree.nl.


Bookmark and Share